12/11/2018 Đăng bởi Ha Vi Quy

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức lể công bố Quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Môi trường Khánh Hòa


Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 28/04/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển đảng viên, đoản viên và tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, chiều nay, ngày 14/08/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh hòa đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2020. Đ/c Trần Công Hoán Bí thư Thị ủy cùng lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng thị ủy, các thành viên Ban chỉ đạo 1019 về phát triển đảng viên, đoản viên và tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Thị ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa và các đảng viên trong Chi bộ đã dự lễ.

Là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, từ khi thành lập đi vào hoạt đến nay, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, công khai thông tin môi trường theo đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, địa phương và các địa bàn lân cận, hiện nay Công ty có 79 cán bộ, công nhân. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa gồm có 4 đảng viên do Ông Hà Quang Hòa - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa làm Bí thư và trực thuộc Đảng bộ Thị xã Ninh Hòa. Việc thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa đánh dấu bước phát triển mới của Công ty. Chi bộ sẽ là hạt nhân cùng Ban giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, xây dựng Chi bộ và doanh nghiệp ngày càng phát triển./.


Trần Nông-Huỳnh Ấn
   (Đài Ninh Hòa)