31/10/2018 Đăng bởi Ha Vi Quy

Công ty cổ phần môi trường Khánh Hoà công bố Giấy phép xử lý chất thải nguy hại


Sáng ngày 28-7-2016, tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại - thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, Công ty cổ phần môi trường Khánh Hoà đã tổ chức công bố Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

       Ông Mai Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố toàn văn giấy phép. Ông Thắng ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư dự án cũng như hoàn thành đầy đủ các điều kiện về an toàn môi trường để được cấp giấy phép; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cần nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt nội dung giấy phép cũng như hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy.

       Ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà thay mặt lãnh đạo địa phương khẳng định việc dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, địa phương và các địa bàn lân cận; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên, tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy. Ông Bình cũng đề nghị các cơ quan có chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động về môi trường đối với Nhà máy nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không để sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn.

       Ông Hà Quang Hòa - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy, công khai thông tin môi trường theo đúng quy định pháp luật, sẵn sàng phối hợp với chính quyền và người dân ở địa phương trong quá trình giám sát hoạt động của Nhà máy hoặc khi giải quyết bất cứ sự cố nào xảy ra tại Nhà máy.

       Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại Ninh An, Ninh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Được biết, đây là dự án về xử lý chất thải nguy hại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ đi vào hoạt động. Trước đây, toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh đều phải được lưu trữ theo quy định và vận chuyển đến địa phương khác (chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương) để xử lý, gây khó khăn rất nhiều cho công tác quản lý cũng làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và xã hội. Với sự đi vào hoạt động của dự án, công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều thuận lợi hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

A.K.