• Thôn Ninh Ích, xã Ninh An Tx. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
  • Hotline: 02583.621577 - 02583.621578

THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xem chi tiết →

DỊCH VỤ TIÊU HỦY VẬT TƯ, TRANG THIÊT BỊ KÉM CHẤT LƯỢNG HOẶC KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Xem chi tiết →

DỊCH VỤ TÁI CHẾ CHẤT THẢI

Xem chi tiết →

MUA BÁN HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CHO XỬ LÝ CHẤT THẢI

Xem chi tiết →

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MUA BÁN CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Xem chi tiết →

DỊCH VỤ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN, KHO BÃI

Xem chi tiết →

02583.621578