• Thôn Ninh Ích, xã Ninh An Tx. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
  • Hotline: 02583.621577 - 02583.621578

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI, TIÊU HUỶ NGUYÊN NHIÊN LIỆU, KÉM CHẤT LƯỢNG

Bao gồm các hệ thống lò đốt chất thải, xử lý nước, xử lý bóng đèn huỳnh quang, bể đóng kén, ổn định hoá rắn.

Xử lý tất cả các loại chất thải khó xử lý nhất

website bán hàng

Hệ thống lò đốt chất thải khó xử lý

Với chức năng thiêu huỷ chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trong lò đốt 2 cấp. Hệ thống lò đốt có trang bị hệ thống xử lý khí thải đồng bộ.
Công suất 1000kg/h/lò, 24tấn/ngày Số lượng: 01 lò
Với các loại chất thải có khả năng xử lý: bùn thải, các loại chất hấp thụ, mực in, cận sơn,..

Hệ thống xử lý nước và chất thải lỏng

Xử lý các loại nước thải lỏng từ các nguồn thải và nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCVN cột A. Bùn thải sau quá trình xử lý nước sẽ được chuyển sang lò đốt để tiêu huỷ.
Công suất: 10m3 - Công suất tối đa 240m3/ngày đêm
Các chất thải có khả năng xử lý: Nước thải, các loại chất lỏng.

Hệ thống bóng đèn huỳnh quang và bể đóng kén

Xử lý triệt để bòng đen huỳnh quang trong 1 quy trình khép kín nhằm đảm bảo không làm phân tán hơi thuỷ ngân vào môi trường xung quang.
Công suất: 120 bóng/giờ(tương đương 24kg/h)
Các chất thải có khả năng xử lý: Bóng đèn thải các loại, các loại chất thải có chứa Hg

Hệ thống ổn định hoá rắn

Bê tông hoá các chất thải (tro xỉ, các chất thải không thể phân huỷ bằng lò đốt) nhằm giảm thiểu khả năng phát tán các chất gây ô nhiễm môi trường
Công suất: 1000kg/h
Các chất thải có khả năng xử lý: tro xỉ, bụi khí thải, vật liệu thải

02583.621578