• Thôn Ninh Ích, xã Ninh An Tx. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
  • Hotline: 02583.621577 - 02583.621578

DỊCH VỤ MUA BÁN, TÁI CHẾ CHẤT THẢI

Trồng rau sạch hữu cơ bằng hệ thống Aquaponics chính là sự kết hợp giữa việc trồng rau bằng thủy canh hữu cơ (nước) và nuôi cá (thủy sản) mà không cần dùng đất. Hơn nữa là toàn bộ quy trình đều tự động. Chất thải của cá là phân bón nuôi cây phát triển và ngược lại rễ cây lọc nước cho cá sống.

Tái chế và xử lý các loại bao bì, dung môi, chất thải nhiễm dầu, ac qui, chì thải,..

hệ thống omni-channel

Hệ thống xúc rửa thùng phuy và bao bì

Xử lý các loại thùng phuy và bao bì nhiễm chất thải nguy hại, tái chế thành thùng phuy và bao bì mới để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng
Công suất: 350kg/h
Các chất thải có khả năng xử lý: Bao bì cứng các loại, thùng phuy sắt, bồn 1m3, bồn chứa các loại,..

Hệ thống xử lý, thu hồi dung môi

Xử lý các dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch là nguyên liệu cho các nghành sản xuất khác hoặc làm nhiên liệu cho lò đốt
Công suất: 375kg/h
Các chất thải có thể xử lý: Dung môi thải và chất thải chứa dung môi

Hệ thống xử lý dầu thải và chất thải nhiễm dầu

Xử lý các loại dầu nhớt thải bỏ, sản phẩm tạo thành từ dầu là nhiên liệu, nhớt cung cấp cho các đơn vị có chức năng tái chế hoặc dùng làm nhiên liệu cho lò đốt.
Công suất: 500kg/h
Các chất thải có khả năng xử lý: Chất thải nhiễm dầu, dầu nhớt thải, dầu tổng hợp, dầu thuỷ lực, dầu hộp số, dầu động cơ, dầu truyền nhiệt, và các loại dầu nhớt khác,...

Hệ thống phá dỡ ac quy và tái chế chì thải

Xử lý các bình acquy bán phế liệu thu hồi,..
Công suất phá dỡ acquy: 500kg/h
Các chất thải có khả năng xử lý: Bình acquy các loại, chất thải chứa chì,..

02583.621578