21/08/2021 Đăng bởi Ha Vi Quy

Tăng cường xử lý chất thải y tế nguy hại


Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các bệnh viện, quá trình lấy mẫu test nhanh tại khu cách ly, phong tỏa… trên toàn tỉnh Khánh Hòa gia tăng. Điều này đòi hỏi đơn vị chức năng phải tăng cường thu gom, xử lý để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm mầm bệnh ra bên ngoài.

 

Thu gom 5,7 tấn chất thải/ngày

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), đối với công tác thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại, hiện nay, hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng theo mô hình cụm bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, BVĐK huyện Diên Khánh, BVĐK khu vực Ninh Hòa đã ngừng hoạt động từ tháng 6-2021 do kết quả phân tích không đạt chuẩn hoặc lỗi kỹ thuật, chưa thể khắc phục trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã ngừng hoạt động

Hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã ngừng hoạt động.

Do đó, các BV đóng vai trò là cơ sở xử lý theo mô hình cụm BV thực hiện thu gom chất thải y tế cho các cơ sở y tế trong khu vực và các điểm phong tỏa, cơ sở cách ly y tế... có phát sinh chất thải y tế lây nhiễm. Sau đó, các BV tập kết, chuyển giao chất thải này cho Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa để xử lý. Riêng BVĐK khu vực Cam Ranh vẫn duy trì hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Cam Ranh.


Theo Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa, từ đầu năm đến ngày 11-8, số lượng chất thải y tế nguy hại thu gom tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh 241 tấn, xe thu gom trung bình 7 chuyến/ngày (do chất thải y tế nguy hại cồng kềnh, khối lượng chở mỗi chuyến thường thấp hơn trọng tải). Chất thải y tế nguy hại được công ty thu gom và xử lý bằng hệ thống lò đốt với công suất 1 tấn/giờ. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, công ty thu gom 5,7 tấn chất thải y tế nguy hại. Hệ thống lò đốt có thể đáp ứng xử lý lượng chất thải y tế nguy hại lên đến 24 tấn/ngày.

 

Tăng cường vận chuyển, xử lý

 UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan chủ động xử lý chất thải y tế phát sinh do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý thực hiện theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ TN-MT.
Theo ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở TN-MT, sở đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh được di chuyển trên các tuyến đường cấm và các khung giờ cấm để đảm bảo vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. Sở cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế đôn đốc BVĐK tỉnh, BVĐK huyện Diên Khánh, BVĐK khu vực Ninh Hòa sớm sửa chữa các hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm để tăng cường khả năng xử lý. Các BV đóng vai trò là cơ sở xử lý theo mô hình cụm BV tăng cường sử dụng các xe chuyên dụng đã được cấp để thu gom chất thải y tế lây nhiễm, chuyển giao hoặc xử lý theo kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, sở đề nghị các cơ sở phát sinh chất thải y tế nguy hại tạo điều kiện thu gom ngoài giờ hành chính và có sự phối hợp trong công tác tập kết chất thải tại địa điểm thuận lợi khi số lượng phát sinh tăng cao, góp phần để việc thu gom triệt để, kịp thời. Các địa phương dự phòng sẵn phương án thu gom, tập kết chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 khi phát sinh số lượng lớn hơn hiện nay và chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại đảm bảo an toàn. Sở TN-MT sẽ phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn.

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/