• Thôn Ninh Ích, xã Ninh An Tx. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
  • Hotline: 02583.621577 - 02583.621578

DỊCH VỤ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN, KHO BÃI

- Gồm 5 kho tập kết và lưu giữ với tổng diện tích trên 7020m2. Hệ thống được trang bị các thiết bị lưu giữ chuyên dụng (bao bì, thùng phuy, bồn chứa…) Có rãnh thu hồi nước thải trong kho, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý trung tâm.

Lưu giữ các loại chất thải cần bảo quản lạnh

marketing online tổng thể

Kho tập kết, kho lưu giữ

Gồm 03 kho lưu giữ với tổng diện tích trên 4.800m2
Hệ thống kho được trang bị các thiết bị lưu giữ chuyên dụng (bao bì, thung phuy các loại, bồn chức,..)

Rãnh thu hồi chất thải

Có hệ thống rãnh thu hồi chất thải trong kho, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý trung tâm

Kho lạnh

Lưu giữ các loại chất thải cần bảo quản lạnh, các chất thải có khả năng xử lý: Chất thải y tê, các chất thải cần bảo quản lạnh

Hệ thống PCCC

Có hệ thống báo động, báo cháy, trang bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định của luật PCCC

02583.621578